Padana

Price: 8,80€

Ingredients

  • gorgonzola
  • /
  • mozzarella
  • /
  • pomodoro
  • /
  • prosciutto crudo
  • /