Padana

Price: 9,00€

Ingredients

  • gorgonzola
  • /
  • mozzarella
  • /
  • pomodoro
  • /
  • prosciutto crudo
  • /